Zrobotyzowany system identyfikacji i wypłniania uszkodzeń w deskach  RM-01


System został opracowany dla zautomatyzowania żmudnego procesu wypełniania ubytków, dziur po sękach w deskach warstwowych oraz litych. Zasada działania polega na skanowaniu deski optycznym układem pomiarowym umożliwiającym uzyskanie parametrów ubytku (powierzchnia, objętość, pozycja) wysoką wydajnością (ok. 0,3 mb/s). Uzyskany w ten sposób przestrzenny obraz pozwala na obliczenie dawki substancji wypełniającej i jej wtrysk pod ciśnieniem 14-30 barów w temperaturze 130-180 stopni celcjusza. Robot  wyposażony w specjalna głowicę precyzyjnie ustala punkty wtrysku jednocześnie wypłniając i stabilizując wypełniacz.

 

Nasze urządzenie umożliwia wypełnianie ubytków z zachowaniem następujących parametrów:

  • wydajność wypełniania - maksymalnie 100 m2/h,
  • możliwość wypełniana jednocześnie w 2 kolorach,
  • wymiary desek:  szerokość - 70mm do 30mm, długość- 300mm do 3300 mm, grubość: 14 do 30mm,
  • parametry ubytku - ubytki owalne, tzw. "pajączki", szczeliny wzdłużne  oraz pęknięcia poprzeczne. 

Zdjęcia: