Zakończono modernizację rozdzielni stycznikowej 500V RT-1 w budynku sortowni w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.


Zakończono modernizację rozdzielni stycznikowej 500V RT-1 w budynku sortowni w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Dobrze opracowana technologia oraz organizacja przełączeń pozwoliła na wykonanie modernizacji bez konieczności zatrzymania pracy zakładu.