Podpisaliśmy umowę na modernizację rozdzielni stycznikowej 500 V RT-1 w budynku sortowni w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów.

 


Podpisaliśmy umowę na modernizację rozdzielni stycznikowej 500 V RT-1 w budynku sortowni w JSW S.A. KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów. Zadanie polega na modernizacji wszystkich niezmodernizowanych pól rozdzielczych z polami zasilającymi włącznie. Modernizacja będzie się odbywać z uwzględnieniem ruchu ciągłego zakładu.