Podpisaliśmy umowę na uruchomienie linii technologicznej do automatyzacji procesów przygotowania i badania pyłów.


Podpisaliśmy umowę na uruchomienie linii technologicznej do automatyzacji procesów przygotowania i badania pyłów. Zadanie będzie obejmowało opracowanie koncepcji, przygotowanie pomieszczeń, dostawę i integrację wszystkich niezbędnych urządzeń. Uruchamiany system będzie innowacyjnym rozwiązaniem w tej części Europy pozwalającym na redukcję kosztów ponoszonych w związku z wykonywaniem badań przy zapewnieniu maszynowej precyzji.