Po raz drugi zdobyliśmy tytuł Geparda Biznesu. 


Nasza firma została wyróżniona nie tylko w XII edycji Konkursu Gepardy Biznesu 2017,  ale również w X edycji Konkursu Efektywna Firma 2017 i V edycji Programu Promocyjnego Mocna Firma Godna Zaufania 2017. Tytuł Gepard Biznesu 2017 przynawany jest firmom, których wartość rynkowa w ciągu 12 miesięcy wzrosła o więcej niż 10 proc., Efektywna Firma 2017 - tym, w których stosunek zysku netto do przychodów był wyższy niż 5 proc., a Mocna Firma Godna Zaufania 2017 - tym, które są jednocześnie Gepardem Biznesu 2017 i Efektywną Firmą 2017.

 

Wartość rynkowa firm liczona jest w porównaniu do spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do obliczeń wykorzystywane są wskaźniki C/Z (cena do zysku netto) i C/WK (cena do wartości księgowej, czyli cena do sumy funduszy własnych i zysku netto) średnie dla spółek krajowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, liczone przez analityków GPW.